LINORION

Orion Pharma Poland Sp. z o. o. spełniając obowiązek informacyjny oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa terapii lekiem Linorion (lenalidomidum) kapsułki twarde zapewnia materiały edukacyjne dla lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów.

Po zapoznaniu się z materiałami pracownicy ochrony zdrowia otrzymają certyfikat odbytego szkolenia uprawniający do zamówienia leku Linorion (lenalidomidum) kapsułki twarde dla pacjentów objętych terapią lenalidomidem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI I POBIERZ CERTYFIKAT

 

Pełny tekst charakterystyki produktu leczniczego Linorion (lenalidomidum) kapsułki twarde oraz ulotka przylekowa dostępne są również na jego karcie w katalogu produktów.