Orion Corporation


Orion Corporation jest globalnie działającym fińskim producentem farmaceutyków. Firma rozwija, wytwarza i sprzedaje leki, preparaty weterynaryjne, a także substancje aktywne. Orion Pharma będąca częścią Orion Corporation nieustannie opracowuje nowe leki i metody leczenia. Podstawowymi obszarami badań farmaceutycznych i rozwoju firmy Orion Pharma jest leczenie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, onkologia i pulmonologia, dla której firma Orion Pharma rozwija system leków wziewnych Easyhaler®. W 2019 roku sprzedaż netto firmy Orion Corporation wyniosła 1,051 mln EUR, a zatrudnienie osiągnęło liczbę blisko 3500 pracowników. Na inwestycje w badania i rozwój korporacja przeznaczyła 100 mln EUR. Głównym rynkiem dla firmy Orion Pharma jest Finlandia, gdzie od lat Orion Pharma utrzymuje pozycję lidera. Produkty firmy Orion Pharma są sprzedawane w ponad stu krajach, a sieć sprzedaży wyrobów farmaceutycznych grupy obejmuje niemal wszystkie kluczowe rynki europejskie. Znaczącym rynkiem działalności jest również rynek polski. Wszystkie zakłady produkcyjne Orion i większość jego działów badawczo-rozwojowych znajdują się w Finlandii. Siedziba firmy Orion Corporation znajduje się w Espoo. Akcje A i B firmy są notowane na giełdzie Nasdaq w Helsinkach. Założona w 1917 roku firma Orion Corporation obchodziła swoje stulecie w 2017 roku. Jubileusz obchodzony był pod hasłem Building well-being. Together.

Misją Orion Corporation jest budowanie dobrego samopoczucia. W tym celu Orion dostarcza leki, które pomagają pacjentom skutecznie leczyć ich choroby. Skuteczność terapii ma zapewniać wartość dodaną, poprawiając jakość życia pacjentów.