Strategia Orion Pharma

Orion jest nowoczesną firmą farmaceutyczną, dla której istotny jest ciągły rozwój i badania naukowe. Szczególny nacisk kładzie ona na rozwijanie skutecznych metod leczenia i testów diagnostycznych.

Strategia Orion Pharma oparta jest na trzech głównych filarach:

1. Stworzeniu konkurencyjnej oferty produktów
2. Rozwoju obecności na rynku europejskim
3. Efektywnym działaniu.

Stworzenie konkurencyjnej oferty produktów.

Głównym celem rozwoju Orion Pharma jest stworzenie konkurencyjnego portfolio produktów. Preparaty oryginalne, które zostały stworzone przez Orion Pharma to np. Stalevo i Comtess. Obecnie skupiamy się również na rozwoju innych cząsteczek, które są w końcowej fazie badań klinicznych. Nasze portfolio obejmuje również liczną grupę leków generycznych stosowanych w różnych dziedzinach medycyny.

Rozwój obecności na rynku europejskim.

Drugim celem strategicznym jest ekspansja firmy na rynki europejskie. Operacje na skalę całej Europy są niezbędnym warunkiem budowy wizerunku Orion Pharma jako firmy międzynarodowej.

Efektywne działanie.

Aby utrzymać naszą konkurencyjność na rynku stale udoskonalamy politykę firmy. Szczególny nacisk kładziemy na zwiększenie inwestycji na rozwój i badania, polepszenie struktury kanałów dystrybucji oraz udoskonalenie technik sprzedaży naszych przedstawicieli medycznych. Istotne są również dla nas dywersyfikacja portfolio produktowego, elastyczne procesy operacyjne oraz wykwalifikowany zespół pracowników.