Właściwości techniczne inhalatora i edukacja pacjenta kluczem do skutecznej kontroli astmy i POChP.

Chrystyn and Lavorini 2020 Expert Rev Respir Med

Levy et al. 2019 Adv Ther
 

  • Staranny dobór inhalatora na podstawie potrzeb pacjenta i nauczenie go prawidłowej techniki inhalacji są kluczowymi etapami w prowadzeniu skutecznego leczenia astmy i POChP drogą wziewną.
  • Easyhaler® zapewnia dokładne i spójne dawkowanie przy zmiennych przepływach wdechowych. Nawet pacjenci, którzy cierpią na zaburzenia wysiłku wdechowego, są w stanie osiągnąć optymalny szczytowy przepływ wdechowy (PIF) na poziomie 30 l/min.
  • Badania w warunkach codziennej praktyki lekarskiej nad produktem Easyhaler® sugerują, że większość pacjentów jest zadowolona ze stosowania Easyhaler® i uważa inhalator za przenośny oraz łatwy w codziennym użytkowaniu, a także sądzi, że łatwo można się nauczyć go stosować.


Głównym celem terapii farmakologicznej astmy i POChP jest kontrola objawów, redukcja częstotliwości i nasilenia zaostrzeń, poprawa tolerancji wysiłku i stanu zdrowia oraz zmniejszenie śmiertelności.1 Osiągnięcie optymalnej kontroli tych przewlekłych chorób wymaga starannego doboru zarówno leku, jak i inhalatora, które najlepiej zaspokoją potrzeby pacjenta. Ważne jest również aktywne uczestnictwo pacjenta w procesie podejmowania decyzji. Wyniki badań sugerują, że błędne stosowanie inhalatora to częsty problem, który może znacznie wpłynąć na skuteczność leczenia. Co więcej, poziom satysfakcji pacjenta z inhalatora jest powiązany z przestrzeganiem zaleceń i kontrolą choroby.2

Urządzenia Easyhaler® to uruchamiane przez oddech inhalatory proszkowe (DPI) zaprojektowane precyzyjnie w celu zapewnienia skutecznego i spójnego dostarczania leku do miejsca docelowego. Siła wdechowa pacjenta wraz z wewnętrznymi właściwościami inhalatora generują turbulentny przepływ powietrza, który zapewnia dezagregację cząsteczek leku, by dostarczyć je do dróg oddechowych. Produkty Easyhaler® to inhalatory o oporze na poziomie wysokim lub od średniego do wysokiego, co sprawia, że nie są w pełni zależne od wysokiego poziomu PIF.1 Wyniki badań dotyczących profili wdechowych pacjentów chorujących na astmę i POChP sugerują, że wymóg Easyhaler®, aby szczytowy przepływ wdechowy był na poziomie 30 l/min, zwykle nie ogranicza użycia inhalatora i ten poziom jest wystarczający do zapewnienia dokładnego i spójnego dawkowania w przypadku różnych grup pacjentów.1,2 Easyhaler® zapewnia również spójne dawkowanie przy różnych przepływach wdechowych (rys. 1).1,2 Ponadto wykazano, że produkt Easyhaler® dobrze się sprawdza, gdy jest wystawiony na działanie różnych warunków środowiskowych, takich jak wysoka temperatura i zmiany wilgotności, a także po narażeniu na drgania i upuszczeniu.1

Najczęstszym błędem w przypadku stosowania DPI jest wydychanie powietrza do inhalatora przed jego uruchomieniem lub po nim i niewstrzymywanie oddechu po inhalacji.1 Osobiście przekazywane pacjentowi instrukcje dotyczące prawidłowego stosowania inhalatora są wymagane podczas diagnozy i później w regularnych odstępach czasu, a także w przypadku zmiany inhalatora na inny model. Takie regularne szkolenie może również wspierać aktywne zaangażowanie pacjenta i zbudowanie dobrej relacji z pracownikiem służby zdrowia.1,2 Aktualne wytyczne dotyczące astmy i POChP podkreślają, że zaangażowanie pacjenta również w wybór inhalatora jest ważne, ponieważ zadowolenie pacjenta jest jednym z kluczowych aspektów, które pomogą zapewnić przestrzeganie zaleceń. Oprócz skuteczności pacjenci doceniają cechy użytkowe, takie jak rozmiar, łatwość przenoszenia i użytkowania.2 Badania w warunkach codziennej praktyki lekarskiej nad produktem Easyhaler® sugerują, że większość pacjentów jest zadowolona ze stosowania Easyhaler® i uważa inhalator za przenośny oraz łatwy w codziennym użytkowaniu, a także sądzi, że łatwo można się nauczyć go stosować.1 Kilka ostatnich badań dotyczących przejścia z innego inhalatora na produkt Easyhaler® wykazało dobre wyniki zarówno w zakresie kontroli astmy i POChP, jak i wysokiego zadowolenia pacjenta.1
 

Wehale_Chrystyn&Lavorini_Figure1_PL.png  

Rysunek 1. Porównanie produktu Easyhaler® zawierającego budezonid i formoterol (A) oraz produktu Turbuhaler zawierającego budezonid i formoterol (B) w zakresie stałości dostarczanej dawki przy różnych natężeniach przepływu wdechowego pacjenta.1,2

Szeroka gama dostępnych na rynku inhalatorów umożliwia znalezienie optymalnego inhalatora dla każdego pacjenta. Ze względu na właściwości techniczne Easyhaler® jest odpowiednim produktem dla różnych grup pacjentów, w tym pacjentów o niskim wysiłku wdechowym. Pacjenci są bardzo zadowoleni ze stosowania inhalatora Easyhaler®, a dodatkowo uważają, że inhalator jest wygodny i łatwo jest się nauczyć sposobu korzystania z niego.

 

Materiały źródłowe:

  1. Chrystyn H and Lavorini F. The dry powder inhaler features of the Easyhaler® that benefit the management of patients. Expert Rev Respir Med. 2020, 4:1-7.

 

  1. Levy M, Carroll W, Izquierdo Alonzo J, Keller C, Lavorini F, Lehtimäki L. Understanding dry powder inhalers: key technical and patient preference attributes. Adv Ther 2019, 36(10):2547-2557.