Działania niepożądane


UWAGA !


Jeśli zauważyłeś/łaś u siebie niepokojące objawy po zastosowaniu leku poradź się bezzwłocznie lekarza lub farmaceuty, lub też zgłoś działanie niepożądane klikając poniższe łącze

Zgłoś działanie niepożądane

a w przypadku pozostałych produktów prześlij wiadomość na poniższy adres

Orion Pharma Animal Health Aptus
ul. Grochowska 278 lok. 31, 03-841 Warszawa tel. (+48 22) 833 31 77 Email: kontakt@orionpharma.info.pl