Orion Pharma

Wartości Orion Pharma
W poniższych załącznikach znajdują się informacje o wsparciu przekazanemu środowisku medycznemu w Polsce przez Orion Pharma Poland SP. z o. o. w poszcególnych latach:


EFPIA disclosure 2018 Poland

EFPIA disclosure 2017 Poland


EFPIA disclosure 2016 Poland

EFPIA disclosure 2015 Poland