Orion Pharma

Staż ORION 100

Konkurs o staż „Orion 100” w siedzibie Orion Corporation w Finlandii

W 2017 roku firma Orion Pharma obchodziła setną rocznicę działalności. W ramach obchodów setnej rocznicy powstania firmy w Polsce organizujemy konkurs o staż dla studentów polskich uczelni. Jego zwycięzca odbędzie trzymiesięczny staż w dziale R&D w siedzibie firmy w Espoo w Finlandii.
Do udziału w konkursie zapraszamy studentów IV i V roku takich kierunków jak: farmacja, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna oraz inżynieria chemiczna.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę konkursową na jeden z poniższych tematów:
  • The role of knowledge management in a development of new drugs - main challenges and limitations.
  • Biosimilars - usage and role in the new future therapies – opportunities, threats, perspectives.
Zgłoszenie w języku angielskim zawierające pracę konkursową wraz z CV i listem motywacyjnym należy przesyłać do 16 lutego 2018 r. na adres staz2018@orionpharma.info.pl
Autorzy trzech najlepszych prac zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu.
Zwycięzca konkursu odbędzie staż latem 2018 r. Dokładny termin i program pobytu zostaną ustalone pomiędzy organizatorem a przyszłym stażystą.

Regulamin konkursu "Staż Orion100"

Serdecznie zapraszamy!