Dobre samopoczucie pracowników (Well-being)

Działamy aktywnie, aby zapewnić pozytywne środowisko pracy. Chcemy stworzyć miejsce pracy z dobrymi przełożonymi, kolegami, którzy zachęcają się nawzajem i atmosferę zaufania, ponieważ te czynniki przyczyniają się do dobrego samopoczucia.

Dobre samopoczucie w Orion Pharma ocenia się co dwa lata, przeprowadzając ankietę wśród pracowników. Od początku tego tysiąclecia Orion koncentruje się przede wszystkim na zarządzaniu personelem i nadzorowaniu.

Kompleksowe nagrody i korzyści

Zapewniając personelowi nagrody i korzyści, wspieramy sukces i zachęcamy nasz personel do przestrzegania strategii i wartości Oriona.
Wysokość wynagrodzeń są oparte na tym, jak wymagające są obowiązki na danym stanowisku, osobistej wydajności i kompetencjach. Aby pokazać nasze uznanie dla doskonałej wydajności, oferujemy nagrody oraz premie. Ponadto nagradzamy długoterminowe zaangażowanie w pracę w Orion Pharma premią za wysługe lat.

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

Cele ochrony zdrowia w miejscu pracy to zdrowe i bezpieczne środowisko pracy oraz dobrze funkcjonujące miejsce pracy. Duża część pracy służb bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia Oriona ma charakter zapobiegawczy.

Przeprowadzamy inspekcje zdrowotne według grup wiekowych, aby ocenić zdolność naszych pracowników do pracy. Orion wspiera również kursy specjalne w celu poprawy kondycji, aby utrzymać zdolność do pracy.

Nasze służby medycyny pracy przeprowadzają regularne wizyty w miejscu pracy i badania ryzyka, abyśmy mogli stale poprawiać warunki.
Orion Pharma Animal Health Aptus
ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa tel. (+48 22) 833 31 77 Email: kontakt@orionpharma.info.pl